COVID-19: Европейско финансиране | Daniel Fashion
  • 0
  • 0
  • 0

COVID-19: Европейско финансиране

euro project

Наименование на проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ДАНИЕЛ ФЕШЪН ООД

Договор № BG16RFOP002-2.077-0035-С01

Обща стойност: 59838.96лв., от които50863.12лв. европейскои 8975.84лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.

Край: 25.04.2021 г.